Ekspedicija Faros-Paros-Faros

Tri mora - dva otoka - Sredozemlje 


Faros - današnji Stari Grad na otoku Hvaru- najstariji je grad u Hrvatskoj. Utemeljili su ga 385/4. godine pr. Kr. stanovnici grčkog otoka Parosa u Egejskom moru, rodnom mjestu pjesnika Arhiloha i kipara Skopasa. Faros je postojao kao samostalan grad/država (polis) gotovo četiri stoljeća odnosno sve do dolaska pod rimsku vlast koncem stare ere. U želji da se obnovi veza između ova dva otoka - na obostrano zadovoljstvo - udaljenih međusobno oko 700 nautičkih milja započele su pripreme za Ekspediciju Faros - Paros - Faros.

Članovi ekspedicije bili su: Branko Kirigin, arheolog i vođa ekspedicije koji je u nekoliko navrata boravio na Parosu kada je i uspostavio kontakte s tamošnjim arheolozima i s stanovnicima na otoku, Aldo Čavić, ravnatelj Muzeja Staroga Grada, kapetan Dean Roić iz Hvara te dipl. ing. Ante Žuljević, znanstveni novak Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Andro Tomić, vinar iz Jelse i Darko Šoša, slikar iz Hvara. Ekspediciju je pratila i ekipa HTV-a koju vodi naš poznati istraživač i alpinist Stipe Božić. Plovidba je trajala oko mjesec dana.

Glavni cilj ove ekspedicije bio je ponovno uspostavljanje veza između otoka i na tom putu prešli su tri mora: Jadransko, Jonsko i Egejsko kao što su parani to učinili 2400 godina prije ove neobične ekspedicije.
Kasnije su ostvareni i mnogobrojnim uzvratni posjeti delegacija s Parosa u Stari Grad-Faros.

FAROS - PAROSA

Iz Starog Grada krenulo se 26. travnja 2003. godine do grada Hvara, a potom do Palagruže (Diomedov otok) odakle do Vieste na poluotoku Garganu gdje je također antičko svetilište. Iz Viesta se potom jedrilo do Barija a odatle do Otranta - važnoj točki antičkih pomoraca. Iz Otranta se prešao Jonski moreuz i jedrilo do Krfa, antičke Kerkire - Alkinojeva otok - glavne stanice antičkih i srednjovjekovnih pomoraca na putu za Jadran. Iz Krfa se preko otoka Leuke, Itake, Kefalonije i Zakinta plovilo do Pilosa, Nestorovog grada na obali Mesenije na zapadnom Peloponezu. Od Pilosa se plovilo do rta Tianaron gdje su poznata svetišta i jedno od ulaza u Had, a potom do moreuza između otoka Kitere - rodnog mjesta Afrodite - i rta Malea također poznatog po svetištu Posejdona. Odatle se plovilo do otoka Melosa, znamenitog po opsidijanu i po kipu Venere, a od Melosa pored otoka Sifnosa do Parosa, odnosno Parikije, glavnog grada na otoku.Opisana plovidba je jedan od dva moguća plovna puta između Parosa i Farosa.

NA PAROSU

Na samom Parosu domaćini su bili gradonačelnik Konstantinos Argousis i dr.sc. Demetrius Schilardi, direktor parskog arheološkog instituta. Paros se nalazi u srcu Egejskog mora, kao i otok Hvar okružen otocima, tako je i Paros okružen Kikladima. Znamenit po mramoru od kojeg su sagrađeni dijelovi nekih od najljepših hramova u Grčkoj. Manji od Hvara za oko 100 km2 , danas broji oko 8000 stalnih stanovnika (Hvar oko 11.500). Vulkanskog je porijekla, okrugao, brdovit i plodan otok s dosta izvora pitke vode. Stanovnici se uglavnom bave ribarstom i poljoprivredom, a u novije vrijeme (od 70-tih godina) i turizmom.


PAROS-FAROS

Iz Parikije se krenulo prema rtu Sunion gdje je zameniti hram Posejdona, dijelom građen od parskog mramora. Odavde se krenulo prema Korintskoj prevlaci, a od tamo prema luci Itei i Delfima, Apolonovom svetilištu koje je odredilo Paranima da nasele Hvar. Iz Delfa se plovilo Korintskim zaljevom do Itake, postojbini Odiseja. Od Itake se krenulo prema Krfu a potom albanskom obalom Jadrana, gdje su se obišle luke Orika, Dirahiona (današnji Drač) i Lissosa (današnji Lješ) koji svi imaju neke veze s Farosom. Iz Lissosa se krenulo prema Boki kotorskoj, odnosno Risnu, sjedištu kraljice Teute koja je zajedno s Demetrije Faroskim upravljala ovim dijelom Jadrana. Zatim se plovilo našom obalom prema Dubrovniku, Orebiću i Korčuli do Hvara. Ovaj plovni put je drugi mogući put kojim su Parani došli na Hvar.01.10.2017.

VOZNI RED AUTOBUSA

Vozne redove autobusa na otoku Hvaru za period od 01.11.2017. - 18.04.2018. možete provjeriti u nastavku.

23.08.2017.

NOVA INTERNET STRANICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA STAROGA GRADA

Obavještavamo vas da novu internet stranicu Turističke zajednice grada Staroga Grada možete pogledati na: www.stari-grad.eu

22.06.2017.

VOZNI RED BRODOVA I KATAMARANA

Vozni red brodova i katamarana na otok i sa otoka Hvara možete pogledati u nastavku.
Share |